Nyctalus

SOS linka

Využití inspekční kamery InCam 800

Velké díky patří firmě VARIANT plus, spol. s r.o. za inspekční kameru InCam 800. Již naše první zkušenosti s použitím kamery při prohlížení netopýřího úkrytu ve spárách, prezentované na veletrhu FOR PETS, vzbudily zájem nejenom plzeňské záchranné stanice živočichů, ale více než desítky dalších návštěvníků.

presentace kamery na veletrhu

Kamera umožňuje ukládat snímky nebo pořídit video. Video je v případě živých zvířat velmi účelné, k prokázání přítomnosti živého netopýra stačí zachytit pohyb.

Pro sledování netopýrů je vhodný nástavec o průměru 6 mm, který odpovídá světlosti otvoru, kterým se malé druhy netopýrů ( např. Pipistrellus pipistrellus) dokážou protáhnout.

Dřevěná budka pro netopýry, letní typ. V dolní části vletový otvor.

budka vletový otvor 

Netopýr rezavý budku ochotně obsadil, jak je vidět ze snímků pořízených inspekční kamerou InCam 800.

v budec1

v budce2