Nyctalus

SOS linka

Programy pro školy 2021/2022

Pro ukrajinské děti zdarma.

Z těchto programů si můžete vybírat. Přihlašujte se na ně pomocí objednávkového formuláře. Programy je vhodné objednávat  2-3 týdny předem, ideálně pro 2-4 třídy v jednom dni. S registrací získáváte možnost stáhnout si vybrané pracovní listy.

Základní cena je 70 Kč/žáka, minimálně však 1400 Kč (neplatí pro speciální školy). V odůvodněných případech je možné dohodnout jinou cenu. Příplatek za program realizovaný v anglickém jazyce je 20 Kč/žáka.

U akcí mimo Prahu připočítáváme cestovní náklady. Při vzdálenosti více než 30 km od Černošic, odkud jezdí lektorka s autem, program realizujeme nejméně pro 40 dětí (tj. 2 skupiny), pro menší počet dětí požadujeme stejnou částku jako pro 40 dětí.

Programy s netopýry můžete objednat do konce listopadu, programy s ježkem východním do konce října, pak až od poloviny března. Od prosince do března spí zimním spánkem. Program s ježkem je možné realizovat  jen pro 2 třídy v jednom dni z důvodu zachování pohody zvířat. V zimních měsících je možné v omezené míře objednat ježka bělobřichého, který nehibernuje.  Novinka o rybách Rybí šplouchání. Po celý školní rok doporučujeme program o vlcích s československým vlčákem.

Programy s netopýry a ježky jsou na území Prahy realizovány za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, držitelé osvědčení pro výuku EVP. Naše zvířata jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem MVDr. Pavlíny Hájkové.

Objednejte si některý z našich programů, kromě odměny pro lektory a úhrady režijních nákladů přispějete na záchranu a péči o netopýry.

 

Zimní spáči s ježkem - EVP

Zimní spáči s netopýry - EVP

Zvířata v zimě. K čemu slouží zvířatům zimní spánek a co se s nimi děje. Která zvířata spí zimním spánkem. Pomoc člověka. Ukázka živých netopýrů nebo ježka.

Cílem programu je ukázat dětem souvislosti mezi chováním zvířat, děním v přírodě a činností člověka, naučit je vnímat přírodu ve svém okolí a její proměny v průběhu roku, naučit děti respektovat potřeby volně žijících zvířat. Přibližuje pomoc člověka zvířatům v zimě. Vhodný je též pro téma jarního probouzení přírody. Děti se seznámí s medvědem, jezevcem, křečkem, ježkem a netopýry. Pozorují živá zvířata, ježka nebo netopýry. S herními a pohybovými prvky, s využitím interaktívních panelů a dalších originálních výukových pomůcek. Pracovní listy "Potrava", "Ježek v zimě" nebo "Netopýři v zimě" ke stažení, pracovní listy "Zimní krajina" donese lektorka. Brožura Zimní spáči pro pedagogy.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Délka: 90 minut

Cena: 90 Kč/žáka

 

Povídání o netopýrech

Základní informace o netopýrech i zajímavosti z jejich života, výjimečné schopnosti, odlišnosti od ostatních savců, s promítáním a pozorováním živých netopýrů, které je možné si z blízka prohlédnout, vyfotit i pohladit. Návod na správný postup při setkání s netopýrem. Pracovní listy ke stažení.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ (program je modifikován podle věku žáků)

Délka: 45 minut

Cena: 70 Kč/žáka

 

 ...a vlk je za dveřmi

Vlci se vrací do české krajiny. Zároveň s vlky se vynořují všelijaké pověry a předsudky. Jak je to s vlky doopravdy, jsou nebezpeční nebo užiteční? Během programu se žáci dozví jak vlci žijí, jak velký prostor kolem sebe potřebují, koho přijmou do smečky, co všechno vlci jedí, jak se spolu dorozumívají. Co mají společného vlk, kojot a pes, co je to domestikace. Pracovní listy ke stažení.

Československé vlčáky předvádí zooložka a kynoložka, chovatelka Hopinky, Trappera a Belunky, Helena Jahelková. Po celý rok. 

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ (modifikováno podle věku žáků)

Délka: 45 minut

Cena: 70 Kč/žáka

 

 

Ježek bez jablíčka aneb vyvracíme pověry

Základní informace o ježcích, s promítáním a pozorováním živého ježka s možností kontaktu. Život ježků ve městě, kde si staví hnízdo, jak se připravují na zimní spánek, co tvoří jejich potravu. S ježkem východním (žijícím v ČR) od poloviny března do listopadu, s exotickým ježkem bělobřichým i v zimě. Pracovní listy ke stažení.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ

Délka: 45 minut

Cena: 70 Kč/žáka

 

Za pražskými netopýry

V současnosti provádíme mapování netopýrů na území Prahy, máme zjištěn aktuální výskyt netopýrů na cca 50 lokalitách, především v parcích. Večerní vycházka s ultrazvukovým detektorem, poslech pro člověka neslyšitelných  echolokačních hlasů netopýrů, sledování lovecké aktivity, určování netopýrů. Úvodní přednáška zaměřená na zajímavosti ze života netopýrů, výzkumné metody, živí ochočení trvale hendikepovaní netopýři. Možnost vyzkoušet si práci s detektorem.

Začátek podle aktuálního západu slunce. Polovina dubna – červen, září-říjen. Výběr lokality dle domluvy.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ (v doprovodu pedagoga, rodiče vítáni).

Cena: 50 Kč/osobu nebo 100 Kč za rodinu.

 

 Rybí šplouchání

Jak vypadá vánoční kapr víme všichni. Ale k životu mu nestačí jen čistá voda. Čím se ryby živí, kde se ukrývají, jací jsou jejich sousedé. S rybami v akváriu. Pracovní listy ke stažení. Přednáší zooložka a instruktorka rybářského kroužku Anna Bláhová.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ

Délka: 45 minut

Cena: 70 Kč/žáka