Nyctalus

SOS linka

Doporučená literatura

V současné době je na trhu kniha, kde se kromě vyobrazení dočtete všechno podstatné o všech u nás žijících netopýrech a jejich životě

M. Anděra: Naši netopýři

nasi_netopyriNádherná publikace se spoustou fotografií. Zde najdete odpovědi na otázky týkající se života nejenom našich netopýr. Popis druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou součástí knihy jsou barevné fotografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR. Jsou zde odhalena mnohá "tajemství netopýrů", kteří jsou v současnosti jednou z nejlépe prozkoumaných skupin savců.

 

 

 

savci

M. Anděra, J. Gaisler: Savci České republiky

Publikace poskytuje komplexní přehled savců České republiky jako výsledek více než půl století trvajícího faunisticko-ekologického monitoringu savců na území tohoto státu. Zahrnuje ucelený soubor nejnovějších poznatků z taxonomie, zoogeografie a ekologie, doplněný o základní informace týkající se problematiky ochrany druhů či jejich praktického významu. Text pro každý z téměř 90 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou součástí knihy jsou barevné fotografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR a graf výskytu podle nadmořské výšky. Doprovodné kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou savců, vývojem české fauny savců během posledního století, základními metodami sledování savců, jakož i vyhubenými druhy a nepůvodními druhy chovanými u nás v minulosti.

 

poznavame nase savce

M. Anděra, I. Horáček: Poznáváme naše savce
Cílem této příručky je poskytnout rychle a jednoduše co nejvíce informací o všech druzích savců žijících na našem území. V úvodních kapitolách jsou vedle stručné charakteristiky savců podány nejdůležitější zásady při jejich odchytu a zpracování. Následuje podrobný popis jednotlivých druhů, v němž je kladen hlavní důraz na důkladný přehled všech určovacích znaků. Hlavní pozornost je věnována nepřímým dokladům přítomnosti savců, jako jsou stopy, požerky, trus, nory a dále popisu a určování lebek.
Rozsah asi 280 stran, 190 obrázků, formát A5, 2. vydání Praha 2005

 

 

letajici savci

I. Horáček: Létající savci
Doposud v češtině vyšla jediná publikace zcela věnovaná netopýrům celého světa. V současné době není na trhu. Občas je k sehnání v antikvariátu, proto vám nabízíme alespoň obrázek pro případ, že byste ji někde zahlédli.

Tvorba ZO ČSOP Nyctalus

do kapsy
Pece o netopyry
letak netopyri ve meste  letak vafky  zimni_spaci 

Péče o netopýry
(www.nyctalus.cz)
Netopýři ve městě
 

Příručky ke stažení

s-ochrana netopyru
s-metodicka prirucka
s-netopyri v lese
s-net a rorysi
Ochrana netopýrů
(www.veronica.cz)
Metodická příručka pro ochranu netopýrů
(www.ceson.org)
Netopýři v lesním prostředí
(www.ceson.org)
Ochrana netopýrů a rorýsů při rekonstrukcích budov
(www.ceson.org)
s-net v budovach REAL
     
Netopýři v budovách
(www.ceson.org)
     

Zahraniční publikace

bats captivity
Susan M.Barnard (ed.) 2009. Bats in captivity. Volume 1: Biological and Medical aspects.
Logos Press

Tato velmi obsažná kniha (585 stran) obsahuje 44 jednotlivých příspěvků od 22 autorů z Ameriky, Evropy a Austrálie. Je to jediná kniha svého druhu, která shrnuje dosud známé informace o netopýrech v zajetí. Jsou zde obsaženy informace týkající se hmyzožravých, plodožravých i krvežravých netopýrech a take o kaloních. Úvodní kapitoly jsou věnovány rizikům práce s netopýry, anatomii a fyziologii, kontrole rozmnožování (včetně kontrakoncepce), způsob vyšetření a nejčastější zranění. Následují odborné veterinární kapitoly řešící časté zdravotní poruchy, jako např. alopecie, dehydratace, otrava, šok, nateklé klouby apod. Samostatné kapitoly jsou věnované problémům očním a zubním a samozřejmě nechybí ani kapitoly o metodice anestézie, chirurgických zákrocích, radiografii, hematologii, patologii, eutanázii. Zmíněni jsou i nejčastější paraziti netopýrů. Poslední kapitola obsahuje informace o dávkování léčiv a jejich soupis. Přiloženy jsou take dodatky, které značně usnadňují orientaci v textu – zkratky používané veterináři a převody jednotlivých měrných systémů. Kniha je psána velmi srozumitelně a přehledně lze ji jen doporučit.

Pohádkové příběhy pro děti

Kenneth Oppel: Stříbrokřídlý
Kenneth Oppel: Slunokřídlý
Kenneth Oppel: Ohňokřídlý

Pro přiblížení trojice půvabných příběhů o netopýrech kanadského autora Kennetha Oppela ocituji kousek z poznámky autora: "...Ohromilo mě, jací to jsou pozoruhodní živočichové: vidí jenom černobíle (ale docela dobře, navzdory tradičním představám, že jsou slepí) a k navigaci ve svém světě používají stejně tak zvuk jako zrak. Migrují jako ptáci a nikdo neví, jak dokážou určit směr při cestách dlouhých tisíce kilometrů. ... Zaujal mě nesnadný úkol vytvořit černobílý svět (v knize nezmiňuji ani jednu barvu) a popsat zvukové vidění netopýrů i písňové mapy, které používají při migraci. Neméně mě zaujal úkol vzít živočicha, kterého mnozí mohou považovat za "ošklivého" nebo "děsivého", a přetvořit ho v zajímavého, přitažlivého tvora. ...

Knihy StříbrokřídlýOhňokřídlý (vydal Triton) získaly od Sdružení kanadských knihoven ohodnocení Dětská kniha roku.

stribro sluno ohno