Nyctalus

SOS linka

Programy pro školky 2021/2022

Aktuálně upravujeme programy, aby odpovídaly hygienickým opatřením. Detaily řešíme indivudálně podle možností zařízení. Preferujeme realizaci programů venku.

Základní délka představení je 30-40 minut na 1 skupinu, doporučená velikost skupiny cca 20 dětí. Obvykle začínáme 9.15 hod., je možné domluvit jiný čas. Programy probíhají ve vašem zařízení, preferujeme školní zahradu nebo dvorek. Po celou dobu programu je nezbytná přítomnost pracovníka MŠ zodpovědného za děti! Abychom mohli splnit ohlašovací povinnost pro veřejné vystoupení se zvířaty, je vhodné objednávat s předstihem alespoň 2 týdny.

Děti se aktívně účastní představení, lektor si s nimi povídá, používá maňásky, interaktívní panely, obrázky kreslené i fotografie, textilní modely, přírodniny apod. Součástí představení jsou krátké pohybové aktivity motivované dle tématu. Každé představení je spojeno s pozorováním zvířat, v případě zájmu je dětem umožněn kontakt s živým zvířetem. Pro registrované jsou ke stažení na webových stránkách pracovní listy, které jsou k dispozici již před představením a které umožňují připravit se a vrátit k tématu podle potřeby. Přednášky pro děti vyžadující speciální péči jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a schopnostem dětí na základě konzultace s pedagogem.

Programy s netopýry můžete objednat do konce listopadu, programy s ježkem východním do konce října, pak až od poloviny března. Od prosince do března spí zimním spánkem. Program s ježkem je možné realizovat  jen pro 2 třídy v jednom dni z důvodu zachování pohody zvířat. V zimních měsících je možné v omezené míře objednat ježka bělobřichého, který nehibernuje. Novinka o rybách Rybí šplouchání. Po celý školní rok doporučujeme program o vlcích s československým vlčákem.

Upozornění: Programy s ježkem jsou možné pouze pro 2 skupiny v jednom dni z důvodu zachování pohody zvířat. Naše zvířata jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem MVDr. Pavlíny Hájkové.

Základní cena 50 Kč na dítě. V případě programu pouze pro 1 skupinu je cena minimálně 1000 Kč (neplatí pro speciální školy). Příplatek za program v anglickém jazyce je 20 Kč/dítě.

U akcí mimo Prahu připočítáváme cestovní náklady. Při vzdálenosti více než 30 km od Černošic, odkud jezdí lektorka s autem, program realizujeme nejméně pro 40 dětí (tj. 2 skupiny), pro menší počet dětí požadujeme stejnou částku jako pro 40 dětí.

Objednejte si některý z našich programů, kromě odměny pro lektory a úhradu režijních nákladů přispějete na záchranu a péči o netopýry.     

Zimní spáči s ježkem - výukový program EVP

Zimní spáči s netopýry - výukový program EVP

Zvířata v zimě, proč některá zvířata spí zimním spánkem, jak pomoci zvířatům v zimě. Originální výukové pomůcky a aktivity přibližují činnosti, které zvířata dělají před zimou a v zimě - získávají potravu, hledají a budují úkryt, probouzí se ze zimního spánku. Prezentace živých zvířat. Pracovní listy "Potrava" ke stažení. Délka programu 60-90 minut (70 Kč/dítě). V ceně zahrnuty pracovní listy "Zimní pelíšek", které donese lektorka. V rámci jednoho EVP je možné pozorovat pouze 1 druh zvířete. Program je určený především pro předškoláky, pro věkově smíšené třídy mírně upravujeme. Pro děti 2,5 - 4 roky je vhodnější Povídání o netopýrech nebo Ježek bez jablíčka.

Povídání o netopýrech

Průvodcem programu je maňásek netopýr Julián. Dětem poví, jak se malý netopýrek narodí, jak se maminky starají o mláďata, o netopýří školce, co se musí od maminky naučit, aby se uměl o sebe postarat, co netopýři jedí a jak spí zimním spánkem. Děti si zacvičí na téma Jak se budí netopýři. Nejprve se na textilním modelu seznámí se stavbou těla a způsobem lovu, pak  pozorují živé ochočené netopýry. Kdo má zájem, může se netopýra dotknout na zádech, pohladit ho. Netopýr dostane za odměnu moučné červy a děti sledují, jak mu chutná. Dozví se, co dělat při setkání s netopýrem a jak se pozná netopýr od ptáka. Motoriku si procvičí při hře na záchranu netopýra. Na závěr si s Juliánem zopakují nejdůležitější věci a odnesou si malý dáreček. Pracovní listy ke stažení.

...a vlk je za dveřmi

Povídání o opravdových  vlcích a jejich zvyklostech, značně odlišných od pohádek, setkání s Hopinkou, fenkou československého vlčáka, která má ráda dětské pohlazení. Celoročně, velmi vhodné pro zimní měsíce.

Ježek bez jablíčka

Základní informace o ježcích, s promítáním a pozorováním živého ježka s možností kontaktu. Život ježků ve městě, kde si staví hnízdo, jak se připravují na zimní spánek, co tvoří jejich potravu. S ježkem východním (žijícím v ČR) od poloviny března do listopadu, s exotickým ježkem bělobřichým i v zimě. Pracovní listy ke stažení.

Rybí šplouchání

Jak vypadá vánoční kapr, víme všichni. Teď se dozvíme, čím se živí, kde bydlí a kdo jsou jeho sousedé. S použitím obrázků, textilních modelů, s rybami v akváriu. Průvodcem je úhoř Pepa. Pracovní listy ke stažení.

Zvířátka ze starého dubu

O významu starých stromů v přírodě, s ukázkami přírodnin. Zvířátka si povídají s dětmi o obyvatelích dutého stromu – datlovi, veverce, netopýrech, a dalších, proč a jak tu žijí. S aktivním zapojením dětí prostřednictvím interaktivního panelu. Prezentace živých ochočených netopýrů s možností kontaktu, zodpovídání dotazů.