Nyctalus

SOS linka

Péče o nalezené netopýry

Péče o nalezené netopýry je podmíněna vyjímkou z § 50 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Péči zajišťujeme ve spolupráci se záchrannými stanicemi AVES v Kladně a Záchrannou stanicí hlavního města Prahy, policií, veterinárními ordinacemi a ČESON. Cílem je návrat nalezených zvířat zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu.

Příslušné organizace nám předají telefonní číslo a my následně nálezce kontaktujeme a domluvíme se na dalším postupu. Pro jednotlivé netopýry může být někdy nejlepší volbou vypuštění ten večer nálezcem, v jiných případech je nutné netopýra osobně vyzvednout.

Při záchraně kolonií je často třeba velmi rychlé reakce ze strany ohlašovatele i ze strany naší, zvláště pokud se jedná o život netopýrů ohrožující situaci, např. vždy v zimním období.

U přijatých netopýrů je určen druh a zdravotní stav. Je-li netopýr v pořádku, je neprodleně vypuštěn nazpět do volné přírody poblíž místa nálezu nebo na jiném vhodném místě (např. při nálezu v centru města pro vypuštění často používáme park Stromovka, neboť zde byl zaznamenán výskyt řady druhů netopýrů a poblíž je Vltava, která usnadňuje netopýrům orientaci).

Při prohlídce se soustředíme na:

 

po krouzku

Zranění po odstranění kroužku

 

lepidlo

Netopýr znečištěný lepidlem a smetím

 

U zraněných netopýrů ošetřujeme drobná poranění sami, vážnější zranění řešíme ve spolupráci s MVDr. Pavlínou Hájkovou. V případě, že raněné zvíře trpí a není naděje na návrat do přírody, je veterinářkou utraceno. U vážnějších zranění ošetřených veterinářkou probíhá různě dlouhá rekonvalescence, jejíž součástí může být i prolétávání netopýrů v přiměřených prostorách. Zvířata, kterým zůstanou po zranění trvalé následky výrazně snižující jejich životaschopnost v přírodě, jsou zařazena do chovu trvalých hendikepů. Uhynulá zvířata jsou zmrazena a předána k vědeckým účelům na vysokoškolská pracoviště PřF UK nebo ČZU.

Podrobně je péče o netopýry popsána v metodice Péče o netopýry, vydané ZO ČSOP Nyctalus v roce 2020 s finanční podporou MŽP.