Nyctalus

SOS linka

ZO ČSOP Nyctalus,
zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49547 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Sídlo: Jasmínová 2665/29, Záběhlice, 106 00 Praha

IČ:75081717
DIČ: CZ75081717 Nejsme plátci DPH.
Bankovní spojení: hlavní účet č. 2453111001/5500, Raiffeisenbank a.s.
                            účet kampaně SOS Netopýr č. 2300387832/2010 u Fio banka, a.s.

statutární zástupce: Ing. Dagmar Zieglerová, předseda

Členové výboru: předseda Ing. Dagmar Zieglerová, hospodář Mgr. Anna Bláhová, člen Mgr. Helena Jahelková, PhD.

Působnost:  území hlavního města Prahy a blízké okolí

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus vznikla v červnu 2006. Jsme sdružení dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají ve svém volném čase. Členové ČSOP Nyctalus jsou většinou mladí zoologové, posluchači či absolventi PřF UK, katedry zoologie.

Zabýváme se ochranou netopýrů, zejména péčí o nalezené netopýry na území Prahy a chovem hendikepovaných netopýrů za účelem širšího vzdělávání veřejnosti, nejčastěji při netopýřích nocích a dalších veřejně přístupných akcích (např. Evropský den parků, Den zvířat). Provádíme monitoring netopýrů zejména na území Prahy. Spolupracujeme s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) a vědecko-výzkumnými pracovišti, s Národní sítí záchranných stanic. Spolupracujeme s Hlavním městem Prahou, s Ministerstvem životního prostředí, apod. Od roku 2009 spolupracujeme se záchrannou stanicí AVES v Brandýsku u Kladna. Od  roku 2010 jsme akreditovaným osvětovým ekocentem ČSOP „NYCTALUS“.

Prostředky na naši činnost získáváme převážně z dotací (např. prostřednictvím projektů národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity nebo z grantů Hlavního města Prahy, MŽP, městských částí), darů od drobných dárců, poskytováním služeb a z veřejné sbírky.