Nyctalus

SOS linka
Setkání s živými netopýry a ježkem je možné! Akce se konají venku, respektujeme aktuální nařízení.více informací

Příjmový protokol pro jedince

Příjmový protokol pro kolonii

Záznam o akci

Ohlašovací formulář. Veřejné vystoupení se musí ohlásit nejméně 2 týdny před konáním akce na Krajskou veterinární správu a na obecní úřad v místě pořádání akce. Veřejným vystoupením je i akce např. ve škole pro jednu třídu.