Nyctalus

SOS linka

Netopýr jako symbol

... dobra, zla, štěstí, zasvěcení a znovurození, šílené mysli, nečistoty, smrti, dlouhověkosti, blaženosti...

Evropa

Protože vztah Evropanů ke zvířatům byl určen především křesťanským postojem, byl netopýr po dlouhé období obecně považován za zvíře nečisté - za spojence ďábla, podobně jako např. černá kočka, kozel aj. Nebyl ani pták, ani savec. Z tohoto důvodu patří k velmi používaným zvířatům jak v čarodějnictví, tak v léčitelství. Přesto jsou však i v Evropě známy legendy, ve kterých má netopýr naopak s Bohem vztah kladný. I když byli spojováni s čarami a nečistými silami, vyskytovali se na erbech některých rodů (např. v Anglii černý netopýr na stříbrném poli, ve Francii zlatý netopýr v modrém poli, ve Švýcarsku černý netopýr ve zlatém poli se zeleným granátovým jablkem).

Obrázek

Tady jsou některé z pověr, které nemůžeme označit jink než za nesmyslné týrání zvířat

 

 

Obrázek

Stala se obětí pověr i naše Adélka?

 

Protože netopýr byl něco divného – nebyl to pták, ale savec, který létal, a navíc v noci – vysvětlovali si jeho vznik lidé různě

 

 

Přední Asie, Egypt, Indie

 

 

Obrázek

I zde máme pověry o vzniku netopýrů

 

 

Dálný východ

 

 

Obrázek

Jižní a Střední Amerika

 

 

Severní Amerika

 

 

Austrálie

 

 

 

Zdroje (za neuvedené se omlouvám)  

Adam Krzanowski (1980). NIETOPERZE , Wydanie I. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Warszawa. (zkrácená verze v polštině na netu)

Kostićová, Zuzana Marie (2004). Skvrnité slunce - Fenomén jaguára v náboženstvích Mezoameriky [online]. Glosy.info, 27.říjen

www.batcon.org: Benson, Elizabeth P. (1991). BATS in South American Folklore and Ancient Art; Kern, Stephen J. (1988). Bats in Chinese Art; McCracken, Gary F. (1992) Bats in Magic, Potions, and Medicinal Preparations; McCracken, Gary F. (1993) Folklore and the Origin of Bats

www.wikipedia.org

www.earthlife.net/mammals/bat-man.html

www.scienceworld.cz/sw.nsf/mytologie/709197E316CF362DC12570A300755FA4?OpenDocument&cast=1

www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/

members.tripod.com/Thryomanes/animals1a.html

www.life.umd.edu