Nyctalus

SOS linka

Programy pro školy 2018/2019

Programy jsou spojeny s pozorováním živých zvířat a probíhají ve vaší škole.

Z těchto programů si můžete vybírat. Přihlašujte se na ně pomocí objednávkového formuláře. Programy je vhodné objednávat  3 týdny předem, ideálně pro 2-4 třídy v jednom dni. S registrací získáváte možnost stáhnout si vybrané pracovní listy.

Pro promítání je třeba interaktivní tabule nebo projektor, v případě nutnosti jsme schopni zajistit vlastní audiovizuální techniku.

Základní cena je 50 Kč/žáka, minimálně však 1000 Kč (neplatí pro speciální školy). V odůvodněných případech je možné dohodnout jinou cenu. U akcí mimo Prahu připočítáváme cestovní náklady.

Programy s netopýry a ježkem východním můžete objednat do konce listopadu, pak až od poloviny března. Od prosince do března spí zimním spánkem. Program s ježkem je možné realizovat  jen pro 2 třídy v jednom dni z důvodu zachování pohody zvířat. 

Programy jsou na území Prahy realizovány za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Naše zvířata jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem MVDr. Pavlíny Hájkové.

Objednejte si některý z našich programů, kromě odměny pro lektory a úhrady režijních nákladů přispějete na záchranu a péči o netopýry.

 

Zimní spáči s ježkem - EVP

Zimní spáči s netopýry - EVP

Zvířata v zimě. K čemu slouží zvířatům zimní spánek a co se s nimi děje. Která zvířata spí zimním spánkem. Pomoc člověka. Ukázka živých netopýrů nebo ježka.

Cílem programu je ukázat dětem souvislosti mezi chováním zvířat, děním v přírodě a činností člověka, naučit je vnímat přírodu ve svém okolí a její proměny v průběhu roku, naučit děti respektovat potřeby volně žijících zvířat. Přibližuje pomoc člověka zvířatům v zimě. Vhodný je též pro téma jarního probouzení přírody. Děti se seznámí s medvědem, jezevcem, křečkem, ježkem a netopýry. Pozorují živá zvířata, ježka nebo netopýry. S herními a pohybovými prvky, s využitím interaktívních panelů a dalších originálních výukových pomůcek. Pracovní listy "Potrava" ke stažení, pracovní listy "Zimní krajina" donese lektorka.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Délka: 90 nebo 120 minut

Cena: 60 nebo 80 Kč/žáka

 

Povídání o netopýrech

Zopakování základních vědomostí o netopýrech, pomocí obrazové prezentace a návodných otázek se žáci seznámí se základní biologií a významem netopýrů v přírodě, s jejich ohrožením a možnostmi ochrany.
Prezentace živých ochočených handicapovaných netopýrů s možností kontaktu.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ

Délka: 45 minut

Cena: 50 Kč/žáka

 

Ježek bez jablíčka aneb vyvracíme pověry

Zopakování základních vědomostí o ježcích, pomocí obrazové prezentace a návodných otázek se žáci seznámí se základní biologií a ochranou ježků. Prezentace živého ježečka s možností kontaktu, zodpovídání dotazů. S ježkem východním od poloviny března.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ

Délka: 45 minut

Cena: 50 Kč/žáka

 

Za pražskými netopýry

Večerní exkurze s ultrazvukovým detektorem, poslech pro člověka neslyšitelných  echolokačních hlasů netopýrů, sledování lovecké aktivity, určování netopýrů. Zajímavosti ze života netopýrů, výzkumné metody, živí ochočení trvale hendikepovaní netopýři. Možnost vyzkoušet si práci s detektorem.

Začátek podle aktuálního západu slunce. Polovina dubna – červen, září-říjen. Lokality: Stromovka, Hvězda a Libocký rybník, Hostivařská přehrada, Folimanka, Počernický rybník nebo dle domluvy.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ (v doprovodu pedagoga, rodiče vítáni).

Cena: 50 Kč/žáka

 

...a vlk je za dveřmi

Během programu se žáci dozví odpovědi na otázky: Jak žijí vlci? Jak velký prostor kolem sebe potřebují? Koho přijmou vlci do smečky? Co všechno vlci jedí? Jak spolu rozmlouvají? Jak je to s vlky u nás? Co mají společného vlk, kojot a pes? Co vám říká slovo domestikace? A kdopak to sedí před tabulí? Od listopadu do května. 

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ (modifikováno podle věku žáků)

Délka: 45 minut

Cena: 50 Kč/žáka