Nyctalus

SOS linka

Programy pro školky 2017/2018

Základní délka představení je 30-35 minut na 1 skupinu, doporučená velikost skupiny cca 20 dětí. Obvykle začínáme 9.15 hod., je možné domluvit jiný čas. Programy probíhají ve vašem zařízení ve třídě.  Abychom mohli splnit ohlašovací povinnost pro veřejné vystoupení se zvířaty, je vhodné objednávat s předstihem alespoň 2 týdny.

Děti se aktívně účastní představení, lektor si s nimi povídá, používá maňásky, interaktívní panely, obrázky kreslené i fotografie, textilní modely apod. Součástí představení jsou krátké pohybové aktivity motivované dle tématu. Každé představení je spojeno s pozorováním zvířat, v případě zájmu je dětem umožněn kontakt s živým zvířetem. Pro registrované jsou ke stažení na webových stránkách pracovní listy, které jsou k dispozici již před představením a které umožňují připravit se a vrátit k tématu podle potřeby. Přednášky pro děti vyžadující speciální péči jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a schopnostem dětí na základě konzultace s pedagogem.

Programy s trvale hendikepovanými netopýry probíhají od poloviny března do konce listopadu. Od prosince do března netopýři spí zimním spánkem. Na zimní období doporučujeme programy s ježkem bělobřichým, který zimním spánkem nespí, a program o vlcích s československým vlčákem. Programy jsou možné také v anglickém jazyce

Upozornění: Program o vlcích a programy s ježkem jsou možné pouze 2 skupiny po sobě z důvodu zachování pohody zvířat. Naše zvířata jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem MVDr. Pavlíny Hájkové.

Základní cena 30 Kč na dítě. V případě programu pouze pro 1 skupinu je cena minimálně 600 Kč. U akcí mimo Prahu připočítáváme cestovní náklady.

Objednejte si některý z našich programů, kromě odměny pro lektory a úhradu režijních nákladů přispějete na záchranu a péči o netopýry.     

Zimní spáči s ježkem - výukový program EVP

Zimní spáči s netopýry - výukový program EVP

Zvířata v zimě, proč některá zvířata spí zimním spánkem, jak pomoci zvířatům v zimě, seznámení s medvědem, jezevcem,  ježkem, netopýry, zvířaty u krmelce. Děti si zahrají na zvířata, předvádějí činnosti, které zvířata dělají před zimou a v zimě - získávají potravu, hledají a budují úkryt, probouzí se ze zimního spánku. Prezentace živých zvířat. Pracovní listy ke stažení. Délka programu 60 minut (30 Kč/dítě) nebo 90 minut (pro předškoláky, cena 40 Kč/dítě). V rámci jednoho EVP je možné pozorovat pouze 1 druh zvířete.

Povídání o netopýrech

Jak se pozná netopýr od ptáka, netopýři během roku, jak se starají o mláďata, mateřské kolonie, co se musí naučit, kde žijí, potrava. Čím se liší od ostatních zvířat. Co dělat při setkání s netopýrem. Jak pomáhat netopýrům. Představení je přizpůsobeno věku a schopnostem dětí.

Ježek bez jablíčka

Ježek v průběhu roku, potrava, úkryty, ohrožení a ochrana, pomoc ježkům. Pozorování živého ježka s možností kontaktu, zodpovídání dotazů, kontrolní otázky. Program je vhodný i pro zimní měsíce, ježek bělobřichý nespí zimním spánkem.

Zvířátka ze starého dubu

O významu starých stromů v přírodě, s ukázkami přírodnin. Zvířátka si povídají s dětmi o obyvatelích dutého stromu – datlovi, veverce, netopýrech, a dalších, proč a jak tu žijí. S aktivním zapojením dětí prostřednictvím interaktivního panelu. Prezentace živých ochočených netopýrů s možností kontaktu, zodpovídání dotazů.

...a vlk je za dveřmi

Povídání o opravdových  vlcích a jejich zvyklostech, značně odlišných od pohádek, setkání s Hopinkou, fenkou československého vlčáka, která má ráda dětské pohlazení. Vhodné i pro zimní měsíce.