Nyctalus

SOS linka

Programy pro školky 2016/2017

Základní délka programu je 30-35 minut na 1 skupinu, doporučená velikost skupiny cca 20 dětí. Obvykle začínáme 9.15 hod., je možné domluvit jiný čas. Programy probíhají ve vašem zařízení ve třídě.  Abychom mohli splnit ohlašovací povinnost pro veřejné vystoupení se zvířaty, je vhodné objednávat s předstihem alespoň 2 týdny.

Děti se aktívně účastní představení, lektor si s nimi povídá, používá maňásky, interaktívní panely, obrázky kreslené i fotografie, textilní modely apod. Součástí představení jsou krátké pohybové aktivity motivované dle tématu. Každé představení je spojeno s pozorováním zvířat, v případě zájmu je dětem umožněn kontakt s živým zvířetem. Pro registrované jsou ke stažení na webových stránkách pracovní listy, které jsou k dispozici již před představením a které umožňují připravit se a vrátit k tématu podle potřeby. Přednášky pro děti vyžadující speciální péči jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a schopnostem dětí na základě konzultace s pedagogem.

Programy s trvale hendikepovanými netopýry probíhají od poloviny března do konce listopadu. Od prosince do března netopýři spí zimním spánkem. Na zimní období doporučujeme programy s ježkem bělobřichým, který zimním spánkem nespí, a program o vlcích s československým vlčákem. Programy jsou možné také v anglickém jazyce

Upozornění: Program o vlcích a programy s ježkem jsou možné pouze 2 skupiny po sobě z důvodu zachování pohody zvířat. Naše zvířata jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem MVDr. Pavlíny Hájkové.

Základní cena 30 Kč na dítě. V případě programu pouze pro 1 skupinu je cena minimálně 600 Kč.

Objednejte si některý z našich programů, kromě odměny pro lektory a úhradu režijních nákladů přispějete na záchranu a péči o netopýry.     

Povídání o netopýrech

Já jsem netopýr (pro nejmladší)
Netopýří školička
Když netopýr zabloudí
(pro předškoláky)

Jak se pozná netopýr od ptáka, netopýři během roku, jak se starají o mláďata, mateřské kolonie, co se musí naučit, kde žijí, potrava. Čím se liší od ostatních zvířat. Co dělat při setkání s netopýrem. Jak pomáhat netopýrům. jednotlivá povídání o netopýrech na sebe volně navazují. Představení je přizpůsobeno věku a schopnostem dětí.

Ježek bez jablíčka

Ježek v průběhu roku, potrava, úkryty, ohrožení a ochrana, pomoc ježkům. Pozorování živého ježka s možností kontaktu, zodpovídání dotazů, kontrolní otázky. Program je vhodný i pro zimní měsíce, ježek bělobřichý nespí zimním spánkem.

Zimní spáči s ježkem

Zimní spáči s netopýry

Zvířata v zimě, proč některá zvířata spí zimním spánkem, jak pomoci zvířatům v zimě, seznámení s medvědem, jezevcem, křečkem, ježkem, netopýry. Prezentace živých zvířat,  ježek po celý rok (ježek bělobřichý nespí zimním spánkem), netopýři od března do listopadu. Volně navazuje na Povídání o netopýrech a na Ježka bez jablíčka.

Zvířátka ze starého dubu

Zvířátka si povídají s dětmi o obyvatelích dutého stromu – datlovi, veverce, netopýrech, proč a jak tu žijí. S aktivním zapojením dětí prostřednictvím interaktivního panelu. Prezentace živých ochočených netopýrů s možností kontaktu, zodpovídání dotazů. O významu starých stromů v přírodě, ukázka přírodnin.