Nyctalus

SOS linka

Pozvánky na akce - ekocentrum Nyctalus

Akce pořádané v Praze jsou finančně podpořeny Hlavním městem Praha.

Naši netopýři spí zimním spánkem, na další akce se můžete těšit na jaře, v březnu, až se netopýři vzbudí.

Uskutečněné akce
 • 1.5.2019 - Otvírání Chlumu

  V bývalém lomu na Chlumu v Srbsku u Berouna od 11 hodin – osvětová akce spojená se závody v technickém lezení Chlumochod, pořádanými ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha.  Stánek s netopýry, netopýří dílnička, výstava o činnosti ZO ČSOP Nyctalus, o netopýrech. Exkurze do Srbských jeskyní po ukončení závodů pro závodníky a členy ČSS. Nutné vybavení: helma (i cyklistická), svítilna čelovka, boty a oděv do bláta a chladna. Obtížný terén, nevhodné pro předškolní děti.

  Pozor! V lomu nelze parkovat, zanechte vůz na parkovišti v Srbsku nebo přijeďte vlakem (trať S7 Praha-Beroun, zastávka Srbsko). Do lomu se dostanete po zelené turistické značce.

 • 7.5.2019 - Za pražskými netopýry s KČT - Pražskou zelení ke hvězdám

  Pražskou zelení ke hvězdám Stanoviště s netopýry v cíli pochodu u Maroldova panorama Bitvy u Lipan od 18.30 do 20.30 hodin.

 • 11.5.2019 - Skanzen s netopýry

  V hornickém skanzenu v Solvayových lomech, od 11 hodin, povídání o netopýrech s živými ochočenými netopýry, netopýří dílnička pro děti, netopýří poradna. Výstava fotografií o netopýrech.

  Můžete se zde povozit důlním vláčkem po celém areálu, opéct buřty na ohni, shlédnout unikátní exponáty z období těžby.

 • 25.5.2019 - Českým krasem za Hagenem

  Pochod při příležitosti Evropského dne chráněných území Českým krasem s kontrolami. Start u pošty v Karlštejně od 8:30 do 11:00 hod. Stanoviště s živými ochočenými netopýry je umístěno v lomu na Chlumu.  Pořádá Správa CHKO Český kras.

 • 28.5.2019 - Památné stromy 8 - jaro

  Památné stromy 8 - jaro, podvečerní pochod KČT. V cíli pochodu v Chodovské tvrzi stanoviště s netopýry od 18 do 21 hodin.

 • 6.6.2019 - MIKROKLIMA - stanoviště s netopýry

  Park Přátelství na Proseku od 9 do 18 hodin. MIKROKLIMA Pořádá MČ Praha 9. Program je průběžně aktualizován.

 • 6.6.2019 - S netopýry z proseka do Kobylis s KČT

  S netopýry z Proseka do Kobylis. Start 16.00 - 18.00, Prosek, park přátelství, poblíž pizzerie u jezírka (v rámci akce MČ Praha 9 Mikroklima).

  Stanoviště s netopýry je na startu pochodu.